Kelebihan Surah Ar Rahman dan Maknanya

Surah Ar Rahman

Waktuku.comSurah Ar rahman adalah surah ke-55 dan tergolong surah Makiyyah. disebut dengan nama surah Ar Rahman yang berarti maha pemurah. dan juga surah ini adalah pukulan untuk kita yang enggan bersyukur.

Rasa syukur di lihatkan lebih jelas secara tegas dengan cara yang berulang di surah Ar Rahman. terbukti dengan pengucapan FABIAYYI ALAA ‘IRAABIKUMAA TUKADZDZIBAANN (maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan).

Ucapan ayat tersebut diulang sebanyak 31 kali didalam surah Ar Rahman.

Kelebihan dan Keutamaan Surah Ar Rahman

1. Memuji Allah

Kata “Ar Rahman” sendiri telah membantu kita memuji Allah dengan makna bahwa Allah Maha Pemurah. Apalagi jika membaca Ar Rahman dengan sepenuh hati berserah diri kepada Allah. Betapa banyak keutamaan yang akan kita dapat.

Sifat dari Allah SWT sendiri adalah ‘maha pemurah’ itulah yang harus diyakini saat ini, karena kebanyakan manusia kurang menyebut asma allah yang satu ini. padahal Allah mengingat hambanya yang ia juga mengingatnya.

2. Adanya Mahkluk lain yang beribadah kepada Allah selain Manusia

Jabir berkata: Nabi Muhammad keluar menemui para sahabatnya, lalu beliau membacakan kepada mereka surah Ar Rahman dari awal hingga akhirsurah, dan mereka semua terdiam. Beliau berkata:

“aku telah membacakannya kepada Jin pada malam berkumpulnya mereka, dan mereka meresponnya dengan jawaban yang lebih baik dibandingkan kalian semua. Saat aku sampai pada ayat fabi ayyi aalaa’i Rabbikuma Tukadziban(maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?)mereka berkata kami tidak mendustakan apapun dari kenikmatan yang Engkau berikan, bagi Mu segala Puji.” (H.R. Tirmidzi)

Dalam hadits ini Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabatnya bagaimana caranya memikirkan dan merenungkan Al Quran; ketika mereka mendengar suatu ayat didalamnya mengandung pertanyaan.

Al Thibbi berkata diamnya sahabat yang mendengar bacaan Nabi sama dengan jawaban yang baik.

Pernyataan ini ditegaskan kembali oleh Ibnu Al Malik yang berkata diamnya mereka kedudukannya sama dengan pengakuan mereka bahwa dari bangsa jin dan manusia ada yang mendustakan ayat-ayat Allah. Namun, dari bangsa jin menyangkal adanya pendustaan mereka terhadap Allah.

3. Pengingat Bahwa Manusia Memiliki Sifat Pelupa

Pengulangan ayat “fabiayyi aalaa’i Robbikuma tukadziban” adalah untuk mengingatkan bahwa manusia adalah pelupa. Ayat tersebut adalah kalimat tanya yang menuntut jawaban manusia yang mengingat ketika membaca ayat itu.

4. Bisa Mendapat Kemuliaan Seperti Mati Syahid

Dalam Tsawabul A’mal, dijelaskan bahwa Rasulullah pernah bersabda:

barang siapa membaca Ar Rahman, dan ketika membaca kalimat fabiayyi aala’i Robbikuma tukadzibaan kemudian jika dia mengucapkan: tidak ada satupun nikmatMu dari Tuhanku yang aku dustakan, maka jika membacanya di malam hari kemudian mati, maka matinya seperti mati syahid, jika membacanya di siang hari kemudian ia mati, maka matinya seperti mati syahid.” (diriwayatkan oleh Imam Ja’far)

5. Memperoleh Syafaat di Yaumil Akhir

Rasulullah bersabda:

“jangan tinggalkan membaca surat Ar Rahman, bangunlah malam bersamanya, surat ini tidak menentramkan hati orang-orang munafik, kamu akan menjumpai Tuhan bersamanya(Ar Rahman) pada hari kiamat, wujudnya seperti wujud manusia  yang paling indah dan baunya paling harum, pada hari kiamat tidak ada seorangpun yang berdiri dihadapan Allah yang paling dekat denganNya selainnya. Pada saat itu Allah berfirman: soapakah orang di dunia yang sering bangun malam dan tekun membacamu? Dia menjawab: Ya Robbi, Fulan bin Fulan, lalu wajah mereka menjdi putih. Dan ia berkata kepada mereka: berilah syafaat bagi orang-orang yang mencintai kalian. Kemudian ia memberi syafaat sampai yang terakhir dan tidak ada seorang pun yang tertinggal dari orang-orang yang berhak menerima syafaat mereka. Lalau ia berkata kepada mereka: masuklah kalian ke surga, dan tinggallah didalamnya sebagaimana yang kalian inginkan.”

6. Mendapatkan Ridho Allah SWT

Rasulullah  bersabda: “Barangsiapa yang membaca surat Ar-Rahman, Allah akan menyayangi kelemahannya dan meridhai nikmat yang dikaruniakan padanya.” (Tafsir Nur Ats-Tsaqalayn 5/187).

Bacaan Surat Ar Rahman Lengkap

بسم الله الرحمن الرحيم
Surat Ar-Rahman Ayat 1
(Tuhan) Yang Maha Pemurah,
Surat Ar-Rahman Ayat 2
Yang telah mengajarkan al Quran.
Surat Ar-Rahman Ayat 3
Dia menciptakan manusia.
Surat Ar-Rahman Ayat 4
Mengajarnya pandai berbicara.
Surat Ar-Rahman Ayat 5
Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.
Surat Ar-Rahman Ayat 6
Dan bintang bintang dan pohon-pohonan kedua-duanya tunduk kepada-Nya.
Surat Ar-Rahman Ayat 7
Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan).
Surat Ar-Rahman Ayat 8
Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu.
Surat Ar-Rahman Ayat 9
Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu.
Surat Ar-Rahman Ayat 10
Dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk(Nya).
Surat Ar-Rahman Ayat 11
Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang.
Surat Ar-Rahman Ayat 12
Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya.
Surat Ar-Rahman Ayat 13
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 14
Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar,
Surat Ar-Rahman Ayat 15
dan Dia menciptakan jin dari nyala api.
Surat Ar-Rahman Ayat 16
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 17
Tuhan yang memelihara kedua tempat terbit matahari dan Tuhan yang memelihara kedua tempat terbenamnya
Surat Ar-Rahman Ayat 18
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 19
Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu,
Surat Ar-Rahman Ayat 20
antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing.
Surat Ar-Rahman Ayat 21
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 22
Dari keduanya keluar mutiara dan marjan.
Surat Ar-Rahman Ayat 23
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 24
Dan kepunyaan-Nya lah bahtera-bahtera yang tinggi layarnya di lautan laksana gunung-gunung.
Surat Ar-Rahman Ayat 25
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 26
Semua yang ada di bumi itu akan binasa.
Surat Ar-Rahman Ayat 27
Dan tetap kekal Dzat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan.
Surat Ar-Rahman Ayat 28
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 29
Semua yang ada di langit dan bumi selalu meminta kepada-Nya. Setiap waktu Dia dalam kesibukan.
Surat Ar-Rahman Ayat 30
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 31
Kami akan memperhatikan sepenuhnya kepadamu hai manusia dan jin.
Surat Ar-Rahman Ayat 32
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 33
Hai jama’ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.
Surat Ar-Rahman Ayat 34
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 35
Kepada kamu, (jin dan manusia) dilepaskan nyala api dan cairan tembaga maka kamu tidak dapat menyelamatkan diri (dari padanya).
Surat Ar-Rahman Ayat 36
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 37
Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti (kilapan) minyak.
Surat Ar-Rahman Ayat 38
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 39
Pada waktu itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya.
Surat Ar-Rahman Ayat 40
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 41
Orang-orang yang berdosa dikenal dengan tanda-tandannya, lalu dipegang ubun-ubun dan kaki mereka.
Surat Ar-Rahman Ayat 42
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 43
Inilah neraka Jahannam yang didustakan oleh orang-orang berdosa.
Surat Ar-Rahman Ayat 44
Mereka berkeliling di antaranya dan di antara air mendidih yang memuncak panasnya.
Surat Ar-Rahman Ayat 45
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 46
Dan bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada dua surga.
Surat Ar-Rahman Ayat 47
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 48
kedua surga itu mempunyai pohon-pohonan dan buah-buahan.
Surat Ar-Rahman Ayat 49
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 50
Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang mengalir
Surat Ar-Rahman Ayat 51
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 52
Di dalam kedua surga itu terdapat segala macam buah-buahan yang berpasangan.
Surat Ar-Rahman Ayat 53
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 54
Mereka bertelekan di atas permadani yang sebelah dalamnya dari sutera. Dan buah-buahan di kedua surga itu dapat (dipetik) dari dekat.
Surat Ar-Rahman Ayat 55
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 56
Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang sopan menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.
Surat Ar-Rahman Ayat 57
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 58
Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.
Surat Ar-Rahman Ayat 59
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 60
Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).
Surat Ar-Rahman Ayat 61
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 62
Dan selain dari dua surga itu ada dua surga lagi
Surat Ar-Rahman Ayat 63
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 64
Kedua surga itu (kelihatan) hijau tua warnanya.
Surat Ar-Rahman Ayat 65
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 66
Di dalam kedua surga itu ada dua buah mata air yang memancar.
Surat Ar-Rahman Ayat 67
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 68
Di dalam keduanya (ada macam-macam) buah-buahan dan kurma serta delima.
Surat Ar-Rahman Ayat 69
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 70
Di dalam surga itu ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik.
Surat Ar-Rahman Ayat 71
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 72
(Bidadari-bidadari) yang jelita, putih bersih, dipingit dalam rumah.
Surat Ar-Rahman Ayat 73
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 74
Mereka tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka (penghuni-penghuni surga yang menjadi suami mereka), dan tidak pula oleh jin.
Surat Ar-Rahman Ayat 75
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 76
Mereka bertelekan pada bantal-bantal yang hijau dan permadani-permadani yang indah.
Surat Ar-Rahman Ayat 77
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
Surat Ar-Rahman Ayat 78

Maha Agung nama Tuhanmu Yang Mempunyai Kebesaran dan Karunia.

Sadaqallhul'adzim
Referensi: http://www.quran30.net/2012/08/surat-ar-rahmaan-ayat-1-78.html & http://dalamislam.com/landasan-agama/al-quran/keutamaan-ar-rahman