2 Doa Nabi Khidir yang Bisa Diamalkan Beserta Keutamaannya

Waktuku.com – Doa Nabi Khidir dipercaya memiliki keutamaan dapat menghilangkan penderitaan dan juga kesulitan yang sedang dialami.

Dalam hidup, manusia tentu mengalami yang namanya ujian dan juga cobaan. Selain dengan bersabar, berbagai ujian hidup yang datang juga bisa dihadapi dengan memanjatkan doa kepada Allah SWT.

Seseorang memang bebas ingin berdoa seperti apa. Namun, alangkah baiknya jika membaca doa yang dicontohkan oleh para nabi, salah satunya seperti doa Nabi Khidir.

Bacaan Doa Nabi Khidir

Lalu, seperti apa bacaan doa yang dicontohkan Nabi Khidir? Yuk, simak ulasannya berikut ini.

1. Doa Nabi Khidir Terhindar dari Kesulitan dan Dilapangkan Rezeki

Pantun Muda Persahabatan
image: thestatesman

Doa Nabi Khidir yang pertama adalah sebuah doa untuk menghindarkan diri dari kesulitan sekaligus agar rezeki selama di dunia dilapangkan serta dilancarkan.

Doa ini juga dapat dibaca jika seseorang sedang menghadapi berbagai ujian dan cobaan dalam hidup. Bacaan doanya adalah sebagai berikut:

Bismillahi masya Allah la yasuqul khoiro illallah bismillahi masya Allah laa yashrifus sua illallah, bismillah masya Allah ma kana min ni’matin fa minallah bismillah masya Allah la hawla quwwata illa billahil ‘aliyil ‘adzim

Artinya: “Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendak-Nya, tidak ada yang mendatangkan kebaikan kecuali Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendak-Nya, tidak ada yang menyingkirkan keburukan kecuali Allah.”

Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendak-Nya, tidak ada kenikmatan melainkan dari Allah. Dengan nama Allah yang segala sesuatu terjadi dengan kehendak-Nya, tiada daya untuk berbuat kebaikan kecuali dengan pertolongan Allah.

Dan tiada kekuatan untuk menghindari dari perbuatan maksiat kecuali dengan perlindungan Allah yang Maha Tinggi dan Maha Agung.”

Mengenai rezeki para hamba-Nya, Allah SWT sudah mengatur dan menetapkan sesuai dengan kehendaknya. Meski begitu, doa tetap penting untuk memenuhi hajat atau keinginan karena Allah SWT pasti mendengarkan dan mengabulkan doa hamba-Nya.

baca juga: Doa Nabi Zakaria

2. Doa Nabi Khidir untuk Mengabulkan Hajat

Keutamaan Doa Nabi Yusuf
image: aboutislam

Doa Nabi Khidir selanjutnya adalah doa yang dibaca saat memiliki hajat tertentu. Doa ini bisa dibaca seusai shalat Maghrib atau Subuh. Bacaan doanya adalah sebagai berikut:

Allahumma kamaa lathafta fi ‘azhamatika duunalluthafaa wa ‘alawta bi’ azhamatika alal ‘uzhamaa wa ‘alimta maa tahta ardhika ka’ilmika bimaa fauqa ‘arsyika, wa kaanat wa saawisusshuduuri kal ‘alaaniyati ‘indaka,

Wa ‘alaaniyyatulqauli kassirri fii ‘ilmika, wanqaada kullu syai in li ‘azhamatika, wa khadha’a kullu dzi sulthaanin li sulthaanika wa shaara amruddunya wal aakhirati kulluhu biyadika.

Ij’al lii min kulli hammin ashbahtu aw amsyaitu fiihi farajan wa makhrajaa. Allahumma inna ‘afwaka ‘an dzunuubiy wa tajaawazaka ‘an khathii’athiu,

Wa sitraka alaa qabiihi a’maliiy, athmi’niy an as-aluka maa laa astawjibuhu minka mimma washhartu fiihi, ad’uuka aaminan, wa as aluka musta’nisaa.

Wa innakal muhsinu ilayya, wa analmusii’u ilaa nafsiy fiima bayniy wa bainika, tata waddadu ilayya bini’matika, wa atabagghadhu ilaika bilma’ashiy, wa lakinnatsiqata bika hamalatniy ‘alal Jaraa-ati ‘alaika, fa’ud bifadhlika wa ihsaanika ‘alayya.

Innaka antattawaaburrahiim, wa shallallahu alaa sayyidina Muhammadin wa alihi wa shahbihi wa sallam.

Artinya: “Ya Allah, sebagaimana Engkau bersikap lemah lembut dalam keagungan-Mu melebihi segala yang lemah lembut, dan Engkau Maha Tinggi dengan keagungan-Mu atas segala yang agung,

dan Engkau Maha Mengetahui apa yang ada di dalam bumi-Mu sebagaimana Engkau mengetahui apa yang ada di atas ‘arsy-Mu, dan bisikan hati di sisi-Mu sama seperti ucapan terang-terangan dan ucapan terang-terangan sama di sisi-Mu dengan bisikan hati,

dan tunduklah segala sesuatu kepada keagungan-Mu, dan merendahlah segala yang memiliki kekuasaan kepada kekuasaan-Mu, dan jadilah perkara dunia dan akhirat berada di tangan-Mu,

jadikanlah bagiku dari segala keluh kesah yang menimpaku pada sore atau pagi hari kelapangan dan jalan keluar darinya.”

baca juga: Doa Nabi Ayub

Kisah Nabi Khidir

Nabi Khidir
image: youtube @CeritaNabiNabi

Setelah membahas mengenai doa Nabi Khidir, selanjutnya adalah kisah mengenai Nabi Khidir beserta mukjizatnya. Nabi Khidir memiliki nama asli yaitu Balya Putra Malkan. Ia masih merupakan keturunan dari Nabi Nuh.

Ia dikenal dengan sebutan Khidir yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti seseorang yang hijau. Nabi Khidir merupakan salah satu sosok yang misterius.

Beberapa ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini, dan ia akan terus hidup sampai hari kiamat tiba nanti.

Seperti para nabi lainnya, kisah Nabi Khidir juga dimuat dalam Alquran. Salah satunya adalah di surat Al Kahfi. Isi ayat tersebut adalah sebagai berikut:

“Dan (ingatlah) ketika Musa berkata kepada muridnya: ‘Aku tidak akan berhenti (berjalan) sebelum sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan-jalan sampai bertahun-tahun,” (QS Al Kahfi: 60)

Nah berikut ini adalah beberapa fakta yang terdapat dalam kisah Nabi Khidir.

baca juga: Doa Nabi Ibrahim

1. Punya Ilmu yang Lebih Tinggi Daripada Nabi Musa

Kisah Nabi Khidir memang tak jauh dari Nabi Musa. Nabi Khidir disebut memiliki ilmu yang lebih tinggi dari Nabi Musa.

Dalam surat Al Kahfi ayat 66-70, diceritakan kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir.

“Musa berkata kepadanya: ‘Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan padamu?’

Dia menjawab: ‘Sesungguhnya kamu sekali-sekali tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?’

Musa berkata: ‘Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan apapun.’

Dia berkata: ‘Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan padaku tentang sesuatu pun, sampai aku sendiri yang menerangkannya padamu.” (QS Al Kahfi: 66-70).

baca juga: Doa Nabi Adam

2. Memiliki Mukjizat Mengubah Alam

Nabi Khidir memiliki mukjizat dapat mengubah tanah yang gersang menjadi hijau dan subur. Dikatakan bahwa setiap kali nabi Khidir duduk di atas kayu atau tanah gersang, maka tempat itu akan berubah jadi penuh rumput dan pohon.

Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang artinya:

“Sesungguhnya Khidir disebut Khidir lantaran setiap beliau shalat di atas hamparan kulit putih, maka hamparan itu tiba-tiba berubah menjadi hijau.”

baca juga: Doa Nabi Daud

3. Memiliki Sifat yang Sabar

Ia juga disebutkan memiliki sifat yang penyabar. Salah satunya ditunjukkan ketika ia menghadapi penduduk sebuah desa yang tak mau menerima kedatangannya.

Nabi Khidir tidak lantas marah kepada penduduk desa tersebut, dan memilih bersabar dalam menghadapi mereka. Sifat penyabar tersebut pun menjadi teladan bagi umat Muslim hingga saat ini.

4. Dikenal Suka Membaca Doa dan Berzikir

Sebagai seorang utusan Allah SWT, Nabi Khidir tentunya memiliki amalan yang mendekatkan dirinya pada Allah.

Amalan tersebut adalah doa dan zikir. Nabi Khidir dikenal sebagai sosok yang gemar membaca doa dan dzikir secara rutin. Contoh doa Nabi Khidir adalah yang sudah tertera pada pembahasan di atas.

error:
Scroll to Top